Suntem o biserică cristocentrică, contemporană și independentă de orice fel de religie sau tradiție, cu o viziune proaspătă și o misiune bine determinată, care își dorește fierbinte să stabilească fundamentele și valorile morale ale lui Dumnezeu în primul rând în viața noastră și mai apoi în viața tuturor oamenilor din societatea noastră care își doresc să treacă „de partea celalaltă” și anume de la religie la o relație sinceră și personală cu Domnul Isus!


„Construim relații” este unul dintre sloganurile noastre, iar a duce „vestea bună despre Cristos și dragostea lui” este o parte fundamentală din viața noastră cotidiană. Toți cei care L-au crezut pe Dumnezeu și au perseverat în Biserica Maranata cu aceste valori înrădăcinate în inimile lor, au crescut și s-au maturizat din punct de vedere moral și spiritual și ca rezultat au rămas alături de Cristos în Lucrarea Lui.


Cred că a venit timpul să lăsăm diferențele dogmatice la o parte și să ne gândim la acest adevăr: “În timp ce religiile se ceartă între ele ca să descopere cine are mai multă dreptate sau cine deține adevărul absolut... mii de oameni pier în jurul tău și al meu fără nici o speranță." Ce vom face pentru ei? Răspunsul la această întrebare vorbește mult mai intens de tine decât de religia din care faci parte…


Toate bisericile și religiile care nu răspund acestui scop, care nu realizează acest lucru, și anume: înnoirea sufletului nostru după chipul lui Dumnezeu și după asemănarea Celui care l-a creat, nu este altceva decât o biată farsă și o simplă parodiere a lui Dumnezeu, spre distrugerea propriului său suflet... Pentru că prin natură noastră suntem totalmente corupți, doar prin har putem fi în întregime înnoiți. Prin acest har, Dumnezeu dorește să lucreze în inimile noastre pentru a ne re-aduce pe toți la „asemănarea chipului Său”. Aceasta nu este doar eliberare de păcat, ci o transformare vie și adevărată și o umplere treptată cu toată plinătatea lui Dumnezeu.


Nimic mai puțin decât aceasta ar putea însemna o religie adevărată, și dacă vreodată Biserica lui Dumnezeu se va îndepărta de acest principiu va pierde din vedere scopul pentru care a fost pusă în lume de către Mântuitorul nostru Cristos. Acest adevăr străbate toată Biblia și nu trebuie să ne mulțumim doar cu o simplă religie care nu implică distrugerea tuturor lucrărilor diavolului și a întregului păcat. Aceasta este „credința adevărată care lucrează prin dragoste” în Biserica Maranata, și această credință poate fi posibilă și în viața ta…
Credem că Sfintele Scripturi au fost scrise de oameni inspirați de Duhul Sfânt. Prin aceștia, Dumnezeu ne-a lăsat scris Cuvântul Lui, Legile și poruncile Lui, dar și revelația despre cine este El și ce își dorește cel mai mult de la noi. Permiteți-mi să dezvolt puțin, din punct de vedere Scriptural, crezul nostru pentru a defini cât mai bine și mai amplu ceea ce crede Biserica Cristocentrică Maranata, pentru a se evita dispute sau contradicții fără rost și fără zidire.


Credem într-unsingur Dumnezeu Adevărat, Veșnic, Atotputernic și Creator al tuturor lucrurilor ce există, văzute și ne-văzute, care s-a revelat prin Cuvântul Său și care de bună voie și-a lăsat descoperit lumii personalitatea de-a lungul istorie ca: Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.


Credem în Fiul lui Dumnezeu Isus Cristos, cel prin care și pentru care s-au făcut toate lucrurile, văzute și nevăzute. A Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor! A Celui Care ne iubește, Care ne-a eliberat din păcatele noastre prin sângele Lui și ne-a făcut să fim o Împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl. Credem că prin iubirea și dragostea jertfitoare a lui Cristos, pe care o numim har sau bunătate nemeritată, El a deschis calea spre Cer și spre mântuire pentru toți cei ce cred. Nu există nici o deosebire… Credem într-oviață nouă, schimbată, regenerată și restaurată printr-o relație sinceră cu domnul Isus și Cuvântul Lui în noi. Cristos în voi, nădejdea gloriei. (Col 1:27). El este Cel pe Care noi Îl vestim sfătuind şi învățând pe orice om, cu toată înțelepciunea, pentru a putea înfățișa pe orice om desăvârșit în Cristos. (Coloseni 1:28) Credem înpromisiunea lui Isus Cristosîn ceea ce privește viața veșnică, învierea din morți și nemurirea: Eu sunt învierea şi viaţa. Cel ce crede în Mine va trăi chiar dacă moare. Și oricine trăiește şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? (Ioan 11:25-26).


Credem în Duhul Sfânt și în revelația Lui indispensabilă pentru orice om, creștin sau nu, și fără de care este imposibil să cunoaștem adevărul, voia și lucrarea lui Dumnezeu. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată cu privire la păcat, la dreptate şi la judecată. Cu privire la păcat: pentru că ei nu cred în Mine (Ioan 16:8-9)


Credem în Cuvântul lui Dumnezeu(Biblia sau Sfânta Scriptură) care este singura inspirație divină, ghid și ajutor, îndrumare și putere a lui Dumnezeu pentru toți cei ce cred. Considerăm Biblia ca singura autoritate divină și ultimul cuvânt de spus. Pe acest Cuvânt se odihnește doctrina, învățătura și lucrarea lui Dumnezeu. Știm din spusele domnului Isus că cerurile și pământul vor trece (și cu ele obiceiurile, tradițiile și întreaga omenire vor trece) însă Cuvintele Lui și cel ce face voia lui Dumnezeu rămân pentru totdeauna. (Marcu 13:31 / 1 Ioan 2:17).


Credem că omul este păcătos, pierdut și fără speranță, și singura lui posibilitate de mântuire și întoarcere la Dumnezeu este prin credința în Isus Cristos și în sacrificiul suprem făcut de El pe cruce pentru oricine crede. Credem cu tărie în puterea lui Dumnezeu de a schimba în totalitate și întregime viața oricărui om, indiferent de păcatele sau greșelile acestuia comise în trecutul său. Credem că Harul lui Dumnezeu care duce la viață veșnică este suficient în viața tuturor celor care își recunosc neputința în fața Lui și în umilință la piciorele lui Cristos aleg cu mulțumire Calea, Adevărul și Viața: Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit tu și casa ta (Fapte 16:31).


Credem în Biserica lui Cristoscă fiind singura biserică adevărată din punct de vedere biblic, și care își are porțile larg deschise spre toți oameni din societate care doresc o viață transformată de Dumnezeu. Să nu crezi că Maranata este o biserică perfectă! Dacă ești în căutarea acesteia, să ști că nu o vei găsi atâta timp cât tu și eu (oameni imperfecți) facem parte din ea. Dar vestea bună dată de Isus e următoarea: „Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi! Eu n-am venit să-i chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși!“ (Marcu 2:17).


Este posibil să crezi cu toată sinceritatea cu totul altceva decât ceea ce credem noi și valorile tale să fie cu mult mai diferite decât ale noastre. Să crezi poate că te numeri printre cei care sunt „sfinți, drepți sau sănătoși”. Sau, mă rog, să nu crezi aceste lucruri despre tine, dar să te comporți în mod asemănător, este unul și același lucru. Sunt acei oameni care cred sau se comportă ca și cum ei nu ar avea nevoie de doctor, și sunt într-o continuă căutare a „paiului” din ochii celor din jurul lor fără să își vadă propria „bârnă”. Cei care nu au lăsat piatra jos din mână și care ori de câte ori au ocazia: judecă, condamnă și bârfesc, crezând că îi aduc o favoare lui Dumnezeu, ignorând astfel porunca Domnului nostru Isus din Matei 15:11: „Nu ceea ce intră în gură îl spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură…“ Dacă ști că nu îți poți ține în frâu limba și ai mari probleme în a judeca, a condamna și a vorbi de rău pe aproapele tău, este nevoie să ști că religia ta este fără valoare: „Dacă cineva crede că este religios, dar nu-și ține în frâu limba, își înșală inima, iar religia lui este fără valoare - Iacov 1:26”. Iar Dumnezeu însuși este împotriva acestor fapte păgâne, de aceea poruncește răspicat în Cuvântul Său: „Dar tu cine ești să-l judeci pe semenul tău?! Unul singur este Dătătorul Legii și Judecătorul, și anume Cel Care poate să mântuiască și să distrugă. Cel care-l vorbește de rău sau îl judecă pe fratele lui vorbește împotriva Legii și judecă Legea. Însă dacă tu judeci Legea, atunci nu ești un împlinitor al Legii, ci un judecător - Iacov 4:11, 12”.


Există speranță pentru tine? Din fericire, da există! Fundamentul creștinismului adevărat în om trebuie zidit pe dragostea față de Dumnezeu și față de semenii noaștri. Trebuie să conștientizezi că înainte de orice altceva este nevoie să iubești și să ierți, la fel precum și tu ai fost iubit și iertat de Dumnezeu în Cristos. Scripturile sunt clare pentru toți cei ce au urechi să audă și în umilință recunosc: „Doamne facă-se voia Ta!” Dorește-ți să împlinești în totalitate Cuvântul lui Dumnezeu, în propria ta viață și nu căuta să-l aplici în viața altora sau să împlinești din el doar ceea ce îți place.


Biserica Maranata nu dorește să judece și să condamne pe nimeni, deoarece noi nu avem și nu am primit această „chemare”. Vom încerca însă să dăruim, cât depinde de noi, tot ceea ce am primit de la Domnul Isus: dragostea, bucuria, pacea, credința, binecuvântarea, harul, generozitatea, consolarea, sprijinul, mila, mulțumirea, umilința. și multe alte valori pierdute din nefericire în societatea noastră și chiar în sânul multor congregații religioase! Dacă crezi și tu în aceste valori și simți că te caracterizează și dorești să le pui în practică în viața ta de zi cu zi, fii binevenit între noi. Chiar dacă te consideri imperfect, păcătos sau nedrept, aminitește-ți că Isus nu a venit să-i cheme la pocăință pe cei „sănătoși”. O sinceră și fierbinte nevoie după adevăr și după o realție personală cu Domnul Isus este tot ce ai nevoie și tot ceea ce Biserica Maranata poate oferi…


Ne dorim să împlinim voia lui Dumnezeu în viețile noastre, cea bună, plăcută și desăvârșită. Să-l vestim pe Cristos și să stabilim singura temelie adevărată peste care se poate clădi o viață binecuvântată. Fiecare dintre noi ne-am propus într-o manieră personală să aplicăm Cuvântul lui Dumnezeu în propria noastră viața, pentru a putea fi un exemplu în familie, biserică și societate.


Dorim ca tot ceea ce facem să facem din dragoste și iubire față de Dumnezeu și semenii noștri, fără să fim obligați sau interesați în nimic altceva decât în voia lui Dumnezeu. Lucrarea noastră este de a duce "vestea buna" despre Isus Cristos tuturor oamenilor și viziunea noastră este de ai ajuta pe plan spiritual, familiar și social pe cei care binevoiesc acest lucru.

Ne dorim o biserică construită pe temelia adevărată (Cristos), printr-o relație cu Dumnezeu și cu oamenii de lângă noi. Ne dorim o inimă și o minte renovată în totalitate de Duhul Sfânt pentru a putea vorbi cuvinte dătătoare de viață și nu de moarte, de binecuvântare și nu de blestem, de lumină și nu de întuneric, de prosperitate și nu de ruină. Spre final ne mai dorim ca fiecare dintre noi să devină un discipol a lui Cristos în cuvinte și fapte!


Cred că a sosit timpul să păstorim oițe și nu să distrăm capre… Este un adevăr pe care l-a spus Isus: „Duceți‑vă și faceți ucenici din toate neamurile„ (Matei 28), iar în altă ocazie a spus: „Oricine nu‑și duce crucea și nu vine după Mine nu poate fi ucenicul Meu” (Luca 14:27). Apostolul Pavel a subliniat acest lucru spunând: "Și El i‑a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru echiparea sfinților în scopul lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos,” (Efeseni 4:11-12). Iar pe copilul său în credință îl avertiza: "Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și a lui Cristos Isus, Care urmează să judece viii și morții, și ținând seama de venirea Lui și Împărăția Lui: predică Cuvântul, fii pregătit la momentul potrivit sau la cel nepotrivit, corectează, mustră, îndeamnă cu toată răbdarea și învățătura! Căci va veni vremea când oamenii nu vor suporta învățătura sănătoasă, ci își vor îngrămădi învățători după poftele lor, ca să le gâdile auzul. Își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor duce după mituri. Însă tu fii treaz în toate lucrurile, îndură suferințele, fă lucrarea unui evanghelist, împlinește‑ți slujba!” - 2 Timotei 4:1-5. Iar spre final am inclus unul dintre sfaturile lui C.H. Spurgeon: „Ceea ce avem astăzi nevoie este studiul cu încredere [al Cuvântului lui Dumnezeu], împreună cu o viaţă spirituală serioasă, în care una crește din cealaltă, ca fructul din rădăcină. Avem nevoie de învățătură din Cuvânt, care să ne impresioneze în aşa fel mintea şi inima, încât să ne aprindem şi să ardem.Sperăm să-ți dorești și tu să ajungi un ucenic al Domnului Isus, dincolo de cuvinte… Te așteptăm în fiecare zi de marți, 17pm, la studii biblice în cadrul grupurilor mici!

Fapte 5:42

Și, în fiecare zi, în Templu și prin case, nu încetau să dea învățătură și

să ducă vestea bună că Isus este Cristosul.

Toate drepturile sunt rezervate

www.cristocentrica.ro

2019